Press "Enter" to skip to content

14 miljarder av statens resurser till bidrag åt rikas hemarbete 2017

RUT- och ROT-avdragen skulle minska svart arbetskraft och öka statens skatteinkomster sade den borgerliga regeringen Reinfeldt när de infördes 2007 (ROT fanns även år 2004). Resultatet har blivit en mångmiljardskostnad med tveksam samhällseffekt.

Genom ROT- och RUT-avdraget kan svenskar få uppemot 100 000 kronor per person och år då de anlitar renoveringsarbeten (ROT) och tjänster i hemmet (RUT). RUT kan handla om barnpassning, städning eller IT-hjälp, och bidraget ligger på 50% av det utförda arbetet.

Syftet då RUT och även ROT infördes var att minska svartarbetet. Hur det gick med den saken går att diskutera. I en rapport från 2011 framgår det att 6% av de aktuella RUT-bidragstagarna istället hade använt svart arbetskraft om RUT-avdrager inte hade funnits, vilket alltså innebär en marginell minskning av svartarbetet. Enligt Skatteverket så minskade antalet svartarbeten med 10% när RUT- och ROT-avdragen infördes. De arbeten som skapats är till en majoritet arbeten som enbart kan överleva med bidragen och arbeten som skulle utförts vitt oavsett bidragen.

150 miljarder betalats ut sedan 2009, främst till höginkomsttagare

Sedan 2009 har närmare 150 miljarder kronor lagts på ROT- och RUT-avdrag. Majoriteten av bidraget har gått till höginkomsttagare, vilket kan få en att fundera på bidragets samhällseffekt. Pengarna skulle istället ha kunnat användas till något annat. 

Nedan visas SCBs statistik över ur varje inkomstgrupp utnyttjat RUT-avdraget. Varje Decil innebär en inkomstgrupp och Decil 10 är den grupp med högst inkomst. Den vänstra vertikala axeln visar utnyttjandet av RUT-avdraget i svenska kronor per inkomsttagare. Det är tydligt att RUT är ett bidrag som går till höginkomsttagare.

Decil 10 representerar de med högst inkomst

Enorma summor

ROT- och RUT-avdraget kostade 14 miljarder under 2017 vilket är enorma summor. Det kan jämföras med hela Polismyndigheten som får drygt 20 miljarder per år.

2016 minskade ROT-avdraget från 50% till 30% för att minska statliga utgifter. Enligt många debattörer så har ett minskat bidrag lett till att svartarbetet ökar och att folk får en bild av att svartarbete är okej. Det motsägs av Skatteverket då ”positiv attityd till svartarbete” 2017 är på samma nivå som innan ändringen gjordes enligt deras egna rapport där de utfört intervjuer. Dessutom har svaret Ja på frågan ”Jag känner någon som anlitat svart arbetskraft under det senaste året” minskat sedan förändringen.

Skatteverkets Attitydundersökning

ROT- och RUT-statistik från Skatteverket