Press "Enter" to skip to content

Alliansens vansinniga hyressättning kan kosta dig tusentals kronor i månaden

Inte många partier talar om bostadskostnader under denna valrörelse, trots att det är en av de största utgifterna i ett hushåll. 3 av riksdagens partier vill däremot tillämpa friare hyressättning i någon form. Skulle du ha råd med den ökningen?

Moderaterna vill ”Fasa in ett mindre reglerat hyressättningssystem.”, Kristdemokraterna vill ”Införa fri hyressättning för nyproducerade hyreshus” vilket även Liberalerna (tidigare Folkpartiet) vill.

I dagsläget bestäms hyror i Sverige utifrån en bostads bruksvärde, vilket kan definieras som lägenhetens praktiska värde för hyresgästerna, exempelvis storlek och moderniteter. Med en marknadshyra skulle marknaden kunna sätta sina hyror på vilken grund som helst, och främst skulle det påverkas av lägenhetens läge.

I en rapport gjord av konsultbolaget Ramböll på uppdrag av Hyresgästföreningen har konsekvenserna av fri hyressättning undersökts, och rapportens resultat visar att hyrorna i Stockholms län i genomsnitt skulle öka med 46 procent vid en övergång till fri hyressättning.

Hyrorna skulle öka med 36 000 kr per år i snitt

Genomsnittskostnaden på en lägenhet med 3 rok är enligt SCB 6400 kr. En övergång till fri hyressättnings skulle således leda till en ökning i hyra på 2994 kr i snitt. Det skulle i sin tur innebära ca 36 000 kr per år. Och bered dig på fullständigt absurda belopp om du råkar bo i ett innerstadsområde.

Så samtidigt som Allianspartierna med sina jobbskatteavdrag ger dig några extra tusenlappar i plånboken så kan sedan marknaden norpa åt sig dom så snart du fått in dom.

Källor:
Hyresgästföreningen
Rambölls rapport
SCBs statistik