Press "Enter" to skip to content

Vad är Strejkrätten – och vilka vill begränsa den?

Gårdagens stora demonstration som samlade tusentals personer gick under parollen Strike back – Försvara strejkrättenMen vad innebär strejkrätten, varför lyfts frågan just nu och från vilka behöver den försvaras?

1. Vad är Strejkrätten?

Idag har organiserade arbetare rätt att använda strejk som verktyg så länge fredsplikt inte råder. Fredsplikt brukar inkluderas i kollektivavtal. Dessutom har arbetare rätt att sympatistrejka till förmån för att stödja arbetare i en annan konflikt. Det är strejkrätten kortfattat.

2. Varför lyfts frågan om strejkrätten just nu?

Sedan 2016 har arbetare inom Hamnarbetarförbundet i Göteborg varit i konflikt med företaget APM Terminals Gothenburg. Företaget har erbjudit arbetare i fackförbundet att få ett hängavtal baserat på företagets kollektivavtal med Transportförbundet. Hamnarbetarförbundet vill dock ha ett eget fullvärdigt kollektivavtal. Denna konflikt har lett till stridsåtgärder från både arbetsköpare och arbetssäljare. 

Arbetsköpareorganisationer samt några stora fackförbund har kommit överens om förslaget att strejker endast ska kunna utföras med syftet att få igenom fredspliktiga kollektivavtal. 

Ändringen hotar främst mindre fackförbund såsom exempelvis SAC Syndikalisterna som inte nödvändigtvis strejkar med huvudsyftet att få till kollektivavtal, och även Hamnarbetarförbundet som skulle tvingas acceptera det kollektivavtalet som redan är tecknat hos arbetsköparen.

3. Vilka vill begränsa den?

I stort sett alla större fackförbund och arbetsköpare. Förslaget har tagits fram av företrädare från Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, LO, TCO, SACO, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Unionen.

Källor
SVT
Wikipedia – Arbetsrätt i Sverige
Dagens IndustriEn kommentar

  1. John eriksson John eriksson 2018-08-26

    Jävla svin svenskt näringsliv är alltså

Kommentarer är stängda.