Press "Enter" to skip to content

Inkomstklyftorna de högsta sedan mätningarna började

När sossarna tog över 2014 så var klyftorna redan relativt höga, men under de fyra åren sedan regeringen Reinfeldt så har klyftorna fortsatt att öka och är nu på den högsta nivån sedan SCBs första mätning 1991. Tack, Löfven!

Socialdemokraterna brukar profilera sig som ett parti för ekonomisk och social jämställdhet. Samtidigt ligger inkomstklyftorna (som mäts med den s.k. Gini-koefficienten) på den högsta nivån sedan mätningarna började göras av SCB 1991. Socialdemokratin har inte genomfört några större reformer har genomförts för att motverka denna utveckling.

Den största anledningen är enligt SCB att kapitalinkomsterna (vinster på exempelvis aktier eller fastigheter) ökat enormt (från 3% av den totala inkomsten i Sverige 1995 till 15% 2015). De skriver än att ”Över 85 procent av kapitalinkomsterna 2015 gick till den tiondel av befolkningen som hade högst inkomst.”.

Andelen personer som har en låg ekonomisk standard (inkomst på under 60% av medianinkomsten) har även ökat från 7,3% 1995 till nästan 15% 2015. Antalet miljardärer har ökat med 25% under regeringen Stefan Löfven och många anser att Socialdemokraterna har misslyckats med sin ekonomiska politik när det gäller att minska klyftorna. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson uttrycker i en artikel i SVT kritik mot Socialdemokraterna men påstår att klyftorna har ökat oavsett regering sedan 1991. I hans kritik pekar han på att socialförsäkringarna är för låga och att beskattningen på höga inkomster är för låg.

Inkomstklyftorna de högsta sedan mätningarna började

Rädda för stora reformer
Just skatt på kapitalinkomster är något som socialdemokraterna har varit rädda för att genomföra. Däremot föreslås en bankskatt under nästa mandatperiod som skulle ge totalt 4 extra miljarder. Med andra ord verkar inte Socialdemokraterna ta klyftorna på särskilt stort allvar. De har inte heller gjort något för att avskaffa regeringen Reinfeldts jobbskatteavdrag under den senaste mandatperioden. Vänsterpartiet vill å andra sidan genom sin så kallade röda skatteväxling dra in 6 miljarder på kapitalvinstskatter. Samtidigt som de sänker skatter för låg- och medelinkomsttagare och ökar skatten för höginkomsttagare fram till 2020. Miljöpartiet föreslår istället främst satsningar på grön skatteväxling för att gynna miljövänlig konsumtion, men säger sig inte vara helt främmande för att beskatta kapitalinkomsten mer.

Moderaterna vill minska skatterna med 27 miljarder i ett sjätte jobbskatteavdrag och finansiera det med minskade bidrag och ersättningar samt högre moms och minskade byggsubventioner. Något som troligen skulle öka inkomstklyftorna ytterligare.

Folkblick rekommenderar Expressens artikel om ämnet

Källor:
SVT
SCB, SCB
Expressen