Press "Enter" to skip to content

Magdalena Andersson (s) Körsbärsplockar i kapitalismen

När DN:s reporter frågar Finansminister Magdalena Andersson (S) om staten aktivt ska arbeta för att jämna ut de ekonomiska klyftorna svarar hon att ”Det är inte ”skatter och transfereringa utan arbetsmarknaden som är det viktigaste för omfördelningen i samhället.”
Ett klassiskt politikersvar helt enkelt.
Hon säger även att hon är ”mycket entusiastisk till marknadsekonomin.”

 ”Vinstintresset är det som driver marknadsekonomin framåt och det är något som är oerhört positivt. Sen är det så att vinstintresset inte passar på alla marknader, till exempel skolmarknaden.” – Magdalena Andersson i DN 08:38 20-08-28.

Andersson säger sig sedan (på allvar?) tro att detta är skiljelinjen mellan moderaternas och socialdemokraternas ekonomiska politik: ”De vill öka klyftorna i samhället och tror att ökade klyftor är det som driver ekonomisk utveckling.”

I kontrast till stycket ovan som vill uppmåla Socialdemokratin som väsensskild mot Moderaterna trots att det så smärtsamt uppenbart inte är fallet finns ett skarpt inslag.
Detta får vi dock dock mot slutet av Anderssons utfrågningen i artikeln.

 Vilka risker ser du med de ekonomiska klyftorna i samhället frågar DN:s reporter.

”Vare sig Trump eller Brexit har kommit till av en slump. Det finns en
ekonomisk realitet i botten – om man låter klyftorna växa för mycket och stora grupper lämnas efter i den ekonomiska utvecklingen så riskerar man att få stora grupper som är emot ekonomisk utveckling.”

Hon förstår sig på att arbetarklassen reagerar om deras liv raseras. Detta är subtil varning till den svenska borgarklassen vilken kort kan läsas mellan raderna som någonting i stil med; Vi kommer inte kunna genomföra ingrepp mot strejkrätten och lönedumpa om Vänsterpartiet går åt vänster och växer sig starkt. Detta vore socialdemokratins och Moderaternas men även Sverigedemokraternas värsta mardröm

Magdalena Andersson lyckas sammanfattningsvis glida ur intervjun utan någon större skada för socialdemokratin bland de breda väljargrupperna.  Hon tappar troligen inte respekt hos någon alls, förutom vänstern. Samma vänster som hon försökt hålla lugn.